Tannteam har ledig 80% vikariat som sekretær fra primo 2020 til august 2020. Vi søker en person med god ordenssans og som er flink med mennesker. Vedkommende må beherske norsk, både skriftlig og muntlig, samt ha kjennskap til tannhelsebransjen og Opus journalsystem. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, blant annet pasientadministrasjon, klinisk assistanse, sterilisering og klargjøring av utstyr. Tannteam er et bredt sammensatt faglig miljø, og vil være et fint springbrett for de som ønsker en videre karriere i tannhelsebransjen. Interesserte kan sende CV og en kort omtale av seg selv til kjetilreisegg@gmail.com.