Henvisning av pasienter

Tannteam tar imot henviste pasienter innen fagfeltene periodonti, protetikk og oralkirurgi. Vi er godkjent for å utføre implantatprotetikk med trygderefusjon.

Det er viktig for oss å ha et ryddig forhold til våre henvisere.

Vi garanterer at…

…ingen pasienter tilbys annen behandling enn den de er henvist for, med mindre dette avtales spesielt med henvisende tannlege.

Allsidig oralkirurgisk praksis

Vi har kort ventetid og kan tilby følgende behandlinger:

  • fjerning av visdomstenner og kompliserte tannekstraksjoner
  • rotspissamputasjoner
  • implantatoperasjoner
  • beintransplantasjoner
  • utredning av ansiktssmerte og kjeveleddslidelser
  • oralmedisinsk utredning
  • biopsier

 Periodonti og tannpleie

Status, hygienefase, kirurgi og periodontale problemstillinger. Behandlingen gjennomføres i tett samspill mellom pasient, periodontist og tannpleier.

 Implantatprotetikk

Vi har spesialist i protetikk, og utfører implantatprotetikk med trygderefusjon. Om ønskelig, kan pasientene tilbys implantatbehandling “fra a til å”.