Tannimplantat

Nye tenner på kunstige røtter. Om en kjeve er tannløs, vil tannimplantater være eneste mulighet for å få faste tenner igjen. Dersom en eller flere tenner mangler i et ellers bra tannsett, vil tannimplantat kunne være en elegant løsning, der en slipper å involvere nabotennene. Kunstige tannrøtter av titan forankres i kjevebeinet og danner feste for ulike tannerstatninger, som krone, bro eller protese. Vi har kompetanse til å utføre implantatbehandling “fra a til å”.