Protetikk – rekonstruksjon
av ødelagte tenner

I løpet av livet erfarer mange at tenner blir skadet eller går tapt. Dersom tanntapet skyldes sykdom, vil en kunne få trygderefusjon for å få erstattet de tapte tennene. Les mer på helfo.no, eller spør oss. Protetikk handler om å rekonstruere ødelagte tenner og tannsett. De vanligste tannerstatningene er krone, bro, protese og tannimplantat.

Krone

Den ødelagte tannen slipes til og en ny, kunstig tann settes utenpå som en kappe. Tannen fremstilles på laboratorium av en tanntekniker. Tannlegen lager en midlertidig krone som pasienten bruker i påvente av den endelige kronen.

Bro

Bro fremstilles på samme måte som en krone. Forskjellen er at broen spenner over flere tenner, derav navnet. Bro kan være et bra alternativ dersom tenner har gått tapt, og en har nabotenner som kan slipes til som feste for broen.

Delprotese

Krone og bro er tannerstatninger som sitter fast i munnen, delproteser kan tas ut. De stabiliseres av de resterende tennene.  Kvalitet og plassering på de resterende tennene avgjør hvor bra en delprotese vil fungere. En delprotese består av et skjellett i metall og tenner/tannkjøtt i akryl (plast).

Helprotese

Helprotese, eller «gebiss», brukes i helt tannløse kjever. De lages av akryl (plast) og holdes på plass av pasientens gommer. I overkjeven vil dette kunne fungere bra, i underkjeven er prognosen dårligere.

Tannimplantat

Tannimplantat er kunstige røtter (titanskruer) som opereres inn i kjeven for å gi feste for ulike tannerstatninger. Tannløse kjever kan få faste tenner igjen, og tapte enkelttenner kan erstattes uten å måtte slipe på nabotennene.